Klachtenregeling

Ik heb een klacht, wat nu?

De medewerkers van ABR Zorgt BV zetten zich allen in om de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat cliënten niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan iemand  bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over de zorg en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door een externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

Klachtopvang
U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor uzelf kan het goed zijn hierbij het volgende in gedachten te houden:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
  • u kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weg genomen of wilt u rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval geven wij er de voorkeur aan wanneer u dat telefonisch of schriftelijk doet via de externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris van ABR Zorgt BV. Deze klachtenfunctionaris is werkzaam bij het Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem en bereikbaar via onderstaande gegevens:

Klachtenfunctionaris ABR Zorgt BV
Molenstraat 30
4201 CX  Gorinchem
Telefoon 0183-682829
E-mail : klachten@cbkz.nl
Website : www.cbkz.nl

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in uw klacht. Hij/zij kan u ook zo nodig ook attenderen op bijvoorbeeld de erkende geschilleninstantie waarbij wij in het kader van de WKKGZ zijn aangesloten.

Geheimhouding
Zowel voor de klachtenfunctionaris als alle anderen die zijn betrokken bij uw klacht, is geheimhouding verplicht.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor uw eigen rekening zijn.

Geschillencommissie
ABR Zorgt is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Wij voldoen hiermee tevens aan de verplichting vanuit de WKKGZ om aangesloten te zijn bij een erkende, externe, onafhankelijke geschilleninstantie.

Wilt u meer weten?
Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement kunt u hier downloaden. Wilt u een exemplaar per post, dan zenden wij dat kosteloos toe.

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen

ABR zorgt biedt persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding op maat. Tevens bieden wij palliatieve zorg en 24-uurs zorg. Wij geloven dat je pas goed kunt zorgen als je zorgeloos bent!

Terugbelafspraak maken

Als u uw gegevens achterlaat bellen wij u binnen 48 uur terug.

Verzend
Contact

ABR Zorgt BV
De Wederik 12
3355 SK  Papendrecht
Nederland

Telefoon 078-7852983
info@abrzorgt.nl

KVK 73336386
AGB 75753332
BTW NL859468835B01
IBAN NL88INGB0007593827

© 2022 ABR Zorgt    |   Algemene voorwaarden    |   Privacy policy    |   Website ontwerp  hugodenouden.nl

Delen

Wij vinden het belangrijk dat bezoekers zorgeloos onze website kunnen bezoeken en daarom respecteren we je privacy. We gebruiken dan ook geen cookies op onze website. Wij wensen je nog een fijne dag!

Sluiten